Innvandrer og korona informasjon prosjekt 2021

Hold deg oppdatert med myndighetens råd/ tiltak på ulike språk om Koronaviruset 2021

 Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral (HNF)  har fått  midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å lage god informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i Bydel Søndre Nordstrand med hoved fokus på Holmlia.


 Om innreise til Norge på ulike språk

Travel to Norway - regjeringen.no

Fritak fra innreisekarantene

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/exemption-from-travel-quarantine/id2859913/

Video på arabisk عربي  om koronavaksine

https://youtu.be/uag9Jaj4ezw

Video på urdu  om koronavaksine

https://youtu.be/bFrYGcU9xTA

Video på ulike språk, ungdommer anbefaler å ta koronavaksinen

https://youtu.be/ESxDgdpFBGA 

Mobil Teststasjoner i Bydel Søndre Nordstrand ( hold Deg oppdatert) på 

https://www.facebook.com/holmliaFrivilligsentral

https://www.facebook.com/bydel.sondre.nordstrand

Testing på ulike språk:

testing plakat norsk2021

Testing plakat på engelsk

Testing plakat på gresk 2021

Testing plakat på spansk 2021

Testing plakat URDU 2021

testing-plakat- albansk 2021

خذ اختبار Testing plakat på Arabisk

Koronavaksine på ulike språk:

vaksine plakat norsk 2021

vaksine plakat på gresk

vaksine plakat på engelsk

vaksine plakat på spansk 2021

vaksine plakat URDU (1)

vaksine-plakat alpansk 2021

لقاح vaksine plakat på arabisk
2023 © Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral