Praktiske oppdrag og handling

Frivillige hjelper eldre og andre hjelpetrengende med enkle, praktiske oppdrag og handling.

Aldersgruppe: For alle

Hvis du har behov for hjelp til handling eller enkle, praktiske oppdrag som du ikke klarer selv, er det godt mulig at en av våre frivillige kan hjelpe deg. 

Eksempler på praktiske oppdrag kan være å bytte gardiner, måke snø, klippe gress, vanne blomster, henge opp en lampe.

Våre frivillige kan ikke ta oppdrag som er for store eller for tidkrevende. Dette vurderes for hvert enkelt oppdrag.

Ta kontakt med Frivilligsentralen på 404 82 989/22613525 for å gjøre en avtale. Helst en uke i forveien.

Hvis du ønsker og være frivillig, meld deg inn i vår kontaktskjema, så tar vi kontakt for å avtale et møte

2024 © Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral